ความรับผิดชอบ  
ต่อสังคมขององค์กร 

สำหรับเรา, ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)  

แต่เป็นสิ่งหัวใจสำคัญของการดำเนินงานประจำวันและโครงสร้างของเรา เราสร้าง CSR จากภายในสู่ภายนอก และแนวคิดเรื่อง CSR ของเราสะท้อนอยู่ในหลักการพื้นฐานของบริษัทเราโดยตรง สามารถสรุปแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของเราง่ายๆ ว่าเป็นความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ บุคลากร สิ่งแวดล้อมและการกุศล โดยมีเป้าหมายเพื่อการดูแลบริษัท เพื่อนร่วมงาน ลูกค้าและสิ่งแวดล้อมของเรา

ผลิตภัณฑ์

บุคคล

สิ่งแวดล้อม

การกุศล

ผลิตภัณฑ์

เรามองว่าธุรกิจการผลิตอาหารเป็นพลังแห่งความดี ผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงแต่มีสุขภาพที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่กระบวนการผลิตทั้งหมดยังต้องพิจารณาถึงกระบวนการที่รับผิดชอบต่อสังคมและยั่งยืนต่อระบบนิเวศ การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ดีขึ้น กระบวนการผลิตที่ได้รับการปรับปรุงโดยลดมลภาวะและของเสียน้อยลง สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับบริษัทที่มุ่งมั่นเพื่อความยั่งยืนมากขึ้น สินค้าทั้งหมด​

People

บุคลากรคือหัวใจของทุกการดำเนินงาน และเราเข้าใจดีว่าเราควรมีความรับผิดชอบต่อพนักงานของเรา พวกเขาไม่เพียงแค่ทำงานให้กับบริษัทของเราเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้บริโภค เราจึงต้องการที่จะเห็นพนักงานของเราเป็นตัวแทนของแบรนด์เรา รากฐานที่สำคัญสำหรับ วัฒนธรรมองค์กรของเราคือการปฏิบัติและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม การสนับสนุนและการพัฒนาสำหรับแต่ละบุคคล และการมีส่วนร่วมกับผู้คนด้วยเงื่อนไขที่เท่าเทียมกัน พนักงานและผู้บริหารทุกคนที่ SPUNKY FOOD มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในเชิงบวกในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เรารักษาความรับผิดชอบต่อลูกค้า และสังคม และเราคาดหวังว่าทุกคนในบริษัทจะมีแนวความคิดเดียวกัน​

บุคลากรคือหัวใจของทุกการดำเนินงาน และเราเข้าใจดีว่าเราควรมีความรับผิดชอบต่อพนักงานของเรา พวกเขาไม่เพียงแค่ทำงานให้กับบริษัทของเราเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้บริโภค เราจึงต้องการที่จะเห็นพนักงานของเราเป็นตัวแทนของแบรนด์เรา รากฐานที่สำคัญสำหรับ วัฒนธรรมองค์กรของเราคือการปฏิบัติและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม การสนับสนุนและการพัฒนาสำหรับแต่ละบุคคล และการมีส่วนร่วมกับผู้คนด้วยเงื่อนไขที่เท่าเทียมกัน พนักงานและผู้บริหารทุกคนที่ Spunky Food มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในเชิงบวกในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เรารักษาความรับผิดชอบต่อลูกค้า และสังคม และเราคาดหวังว่าทุกคนในบริษัทจะมีแนวความคิดเดียวกัน

บุคลากร

สิ่งแวดล้อม

เราส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม การแบ่งปันความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมของเรา เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเรา การดำเนินการร่วมกันของเรามีความจำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของสหประชาชาติ (SDGS) 17 ประการ เป้าหมายเหล่านี้ครอบคลุมความทะเยอทะยานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง “เศษอาหาร” และ “การใช้น้ำ” บริษัท สปังกี้ ฟู้ด จำกัด มุ่งเน้นที่การลดของเสียผ่าน กระบวนการผลิตที่เหมาะสมที่สุดและการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่เราให้ความสำคัญไม่ใช่เพียงการผลิตที่ยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการลดของเสียลงอย่างมากด้วยการป้องกัน ลด และรีไซเคิล.

การกุศล


ในแง่ของความรับผิดชอบที่เรามีต่อโลกและคนรุ่นต่อๆ ไป เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ดีที่สุดเพื่อชุมชน ดังนั้นเราจึงต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นกลางกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เรามีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับโรงเรียนหลายแห่งในเขตกรุงเทพฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบริจาค อาสาสมัคร และการสนับสนุนกิจกรรม

เราสนับสนุนองค์กรการกุศลต่อไปนี้

เราปฏิบัติต่อคนของเราเหมือนสมาชิกในครอบครัว โดยให้การสนับสนุนพนักงานด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้และมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของพนักงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับข่าวสาร อัพเดท และสื่อพิเศษของเรา

โปรดติดตามบนช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา!