Previous
Next

สิ้นค้าทั้งหมด

สินค้าทั้งหมด_________________

ปลาร้าทอดกรอบ

น้ำพริกปลาร้ากรอบ

หอมเจียวทรงเครื่อง

น้ำพริกอ่องกรอบ

น้ำพริกกะปิ

น้ำพริกปลาร้ากรอบ

น้ำพริกปลาทูกรอบ

สินค้าใหม่ เร็วๆนี้

หอมเจียวทรงเครื่อง
สาหร่าย

หอมเจียวทรงเครื่อง
ออริจินอล

หอมเจียวทรงเครื่อง
สไปรซี่

หอมเจียวทรงเครื่อง
ชีส

ด01
ด01
ด01

ปลาร้า
ทอดกรอบ

ปลาร้า
ทอดกรอบ

หอมเจียว
ทรงเครื่อง

น้ำพริก
ปลาร้ากรอบ

น้ำพริก
กะปิกรอบ

น้ำพริก
ปลาทูกรอบ

น้ำพริกอ่อง
กรอบ

น้ำพริก
ปลาร้ากรอบ

สิ้นค้าใหม่
เร็วๆนี้
700-850-04

หอมเจียวทรงเครื่อง
สาหร่าย

ด01
700-850-03

หอมเจียวทรงเครื่อง
ออริจินอล

ด01
700-850-01

หอมเจียวทรงเครื่อง
สไปรซี่

ด01
700-850-02

หอมเจียวทรงเครื่อง
ชีส

ทำไม สปังกี้ ฟู้ด
หอมเจียวทรงเครื่องถึง
ดีกว่า

ไม่ใส่ผงชูรส

ไม่มีสารกันบูด

ไม่ใส่น้ำตาล

ไม่มีกลูเทน

ไม่เจือสี และแต่งรส

มังสวิรัติ

ไม่ใส่ผงชูรส
ไม่มีสารกันบูด
ไม่มีน้ำตาล
ไม่มีกลูเทน
ไม่เจือสีและแต่งรส
มังสวิรัติ

SPUNky food

เป็นได้ทั้ง ขนม, เครื่องปรุงรส, เครื่องเคียง, ส่วนผสม และโรยหน้าอาหาร

  วิสัยทัศน์ของเรา  คือการเป็นผู้นำด้านอาหารรสชาติดีและดีต่อสุขภาพสำหรับคุณและครอบครัว

 พันธกิจของเรา    คือการส่งมอบอาหารที่มีความปลอดภัยด้วยคุณภาพระดับพรีเมียม ที่สร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคทุกวันและสะท้อนถึงพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา


เรา    ให้ความสำคัญ   กับพนักงานของเราและปฏิบัติต่อลูกค้าในแบบที่เราต้องการได้รับการปฏิบัติ

อ่านเพิ่มเติม...

  วิสัยทัศน์ของเรา  คือการเป็นผู้นำด้านอาหารรสชาติดีและดีต่อสุขภาพสำหรับคุณและครอบครัว

  พันธกิจของเรา    คือการส่งมอบอาหารที่มีความปลอดภัยด้วยคุณภาพระดับพรีเมียม ที่สร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคทุกวันและสะท้อนถึงพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา


เรา    ให้ความสำคัญ   กับพนักงานของเราและปฏิบัติต่อลูกค้าในแบบที่เราต้องการได้รับการปฏิบัติ

As seen ON