เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง

We're hiring!

Join Our Team!
เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง

ทุกวันนำมาซึ่งความท้าทายใหม่ๆ โอกาสในการเรียนรู้และเติบโต ในฐานะบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เรามักจะมองหาคนที่กระตือรือร้น มีความสามารถ และมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อเข้าร่วมทีมของเรา เรากำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลและการขายออนไลน์ สนใจรวมงานกับเรา สามารถติดต่อมาได้ทางอีเมล!

พนักงานบัญชี / Accountant

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี(คลองหลวง)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 07:00 – 16:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.      จัดทำรายการเอกสาร รายงานภาษีซื้อ-ขาย (ภพ.30) ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภาษีหัก ณ จ่าย ยื่นกรมสรรพากร
2. จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน บันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย และ จัดเก็บเอกสารทางบัญชี เช่น ใบแจ้งหนี้,ใบกำกับภาษี,ใบเสร็จรับเงิน รวมถึงควบคุมดูแล ระบบเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชีให้เรียบร้อย
3. ติดต่อ ประสานงานกับ ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และธนาคาร
4. ติดต่อ ประสานงานกับ บริษัทจัดทำบัญชี
5. งานอื่นๆที่ได้มอบหมาย
คุณสมบัติ
เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
สวัสดิการ
–          ประกันสังคม
–          ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
–          ตามข้อตกลงของบริษัท

สนใจสมัครงาน กรุณาติดต่อ คุณเนย

เบอร์โทร: 0992542922 email: hello@spunkyfood.com

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QA

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี(คลองหลวง)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 07:00 – 16:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้า รวมถึงการแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านคุณภาพ ต้นทุนและเวลาการส่งมอบ
-คำนวณปริมาณการใช้วัตถุดิบ, ส่วนผสม, บรรจุภัณฑ์ แต่ละรายการสำหรับการผลิตเพื่อเป็นข้อมูลในการเบิก-จ่าย
-ดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์
-ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตรงตาม Spec ของลูกค้า
-ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
-จัดทำรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ เสนอผู้บังคับบัญชา
-ตรวจเช็คและทวนสอบวัตถุดิบ,ส่วนผสม,บรรจุภัณฑ์, วัสดุอุปกรณ์ ที่คงเหลือในไลน์ผลิตเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
-เพศ ชาย-หญิง
-อายุ 30-50
-จบการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพ เช่น GHPs/HACCP/ISO
-มีประสบการณ์การทำงานด้านการควบคุมการผลิตอาหาร 2 ปี ขึ้นไป
-มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และมีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี
-มีภาวะผู้นำ กล้าคิดและกล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-สามารถทำงานล่วงเวลาได้
-หากมีประสบการณ์หัวหน้าครัวร้านอาหาร หรือ หัวหน้าครัวโรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
–          ประกันสังคม
–          ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
–          ตามข้อตกลงของบริษัท

สนใจสมัครงาน กรุณาติดต่อ คุณเนย

เบอร์โทร: 0992542922 email: hello@spunkyfood.com